GAZ-67 B

Osobný terénny automobil GAZ-67B bol vyrábaný v Sovietskom zväze v rokoch 1943 až 1953. Bolo vyrobených  92843 ks. Do výzbroje čs.armády sa dostal od jednotiek 1.ČSAZ v Sovietskom  zväze.

V čs. armáde bol používaný ako tzv. " štábny automobil" na prepravu dôstojníkov.

Bol nahradený osobným terénnym automobilom GAZ-69.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 vyrábajú fy TAMIYA a Trumpeter.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom vozidle : www.valka.cz/topic/view/21967

 

 

 

 

GAZ-67 B

/album/gaz-67-b/gaz-67b-jpg/
/album/gaz-67-b/zp-jpg115/
/album/gaz-67-b/ps-jpg125/

Predloha : GAZ-67 B

/album/predloha-gaz-67-b/veteran-gaz-67-jpg/