GAZ-69

Osobný terénny automobil GAZ-69 bol vyrábaný v Sovietskom zväze v rokoch 1953 až 1972. Celkovo bolo vyrobených 634256 kusov.

V čs. armáde bol používaný ako osobný terénny automobil.

Bol nahradený osobným terénnym automobilom UAZ-469

 

Model tohoto vozidla v mierke 1:35 vyrába firma MMK v Děčíne ako aj SKP v kooperácii s firmou BRONCO.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom vozidle :https://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/17302

 

 

GAZ-69

/album/gaz-69/gaz-69-jpg/
/album/gaz-69/zp-jpg9/
/album/gaz-69/ps-jpg5/

Predloha : GAZ-69

/album/predloha-gaz-69/bokorys-jpg/