GAZ-69

Osobný terénny automobil GAZ-69 bol vyrábaný v Sovietskom zväze v rokoch 1953 až 1972. Celkovo bolo vyrobených 634256 kusov.

V čs. armáde bol používaný ako osobný terénny automobil.

Bol nahradený osobným terénnym automobilom UAZ-469

 

Model tohoto vozidla v mierke 1:35 vyrába firma MMK v Děčíne ako aj SKP v kooperácii s firmou BRONCO.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom vozidle :https://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/17302

 

 

Model

/album/model1/gazik-csla-jpg/
/album/model1/gazik-s-plachtou-jpg/
/album/model1/zadna-polosfera-jpg/

Skutočné vozidlol

/album/skutocny-automobil1/bokorys-jpg/
/album/skutocny-automobil1/veteran-i-jpg/
/album/skutocny-automobil1/veteran-jpg1/