UAZ-469 TAI

Osobný terénny automobil UAZ-69A bol vyrábaný v Sovietskom zväze v rokoch 1953 až 1972.

V čs. armáde bol používaný ako tzv. " štábny automobil" na prepravu dôstojníkov. V tomto prípade sa jedná vozidlo TAI ( Tanková automobilová inšpekcia ) - dopravná polícia pôsobiaca v ČSĽA.

Bol nahradený osobnými automobilomi GAZ VOLGA, VAZ LADA.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 vyrába firma Trumpeter .

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom vozidle :forum.valka.cz/viewtopic.php/t/17150/start/20

UAZ-469 TAI

/album/uaz-469-tai/uaz-469-tai-jpg/
/album/uaz-469-tai/ps-jpg4/
/album/uaz-469-tai/zp-ii-jpg/

Predloha : UAZ-469 TAI

/album/predloha-uaz-469-tai/uaz-469-tai-C-ceskoslovensky-vojak-1987-c-19-jpg/