ST- I

Samohybné delo ST-I bolo vyrábané v Československu po skončení 2. svetovej vojny z prebytkov koristnej techniky.

V čs. armáde bolo používané ako stíhač tankov.

Bol nahradený samohybným delom SD-100.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 nevyrába žiadna firma.  Model je zhotovený z modelu fy TAMIYA s použitím rezinových dielov fy SKP.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom tanku : forum.valka.cz/viewtopic.php/t/63467

SD 75/39-44

/album/sd-75-39-44/a75-mm-sd-39-44-jpg/
/album/sd-75-39-44/zp-jpg77/
/album/sd-75-39-44/ps-jpg77/

Predloha : SD 75/39-44

/album/predloha-sd-75-39-44/st-i-jpg/