T-55A

Stredný tank T-55A bol vyrábaný v Sovietskom zväze a od roku 1958 do roku 1983 ( vyrobených cca 7000 kusov ) i v licencii v Československu, kde bolo vyrobených 3377 kusov.

V  ČSĽA bol používaný bojové pásové vozidlo

Bol nahradený stredným tankom T-72.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 vyrába firma TAMIYA a TRUMPETER. Môj model je od fy TAMIYA.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom tanku : forum.valka.cz/viewtopic.php/t/29717

T-55A

/album/t-55a/t-55a-jpg/
/album/t-55a/zp-jpg72/
/album/t-55a/ps-jpg73/

Predloha : T-55A

/album/predloha-t-55a/nahradny-clanok-jpg/

T-55 biela 395

/album/t-55-biela-395/p-p-jpg/
/album/t-55-biela-395/z-p-jpg4/
/album/t-55-biela-395/p-s-jpg4/