JAWA 250 Pérák

Motocykel JAWA 250 ( "pérák") bol vyrábaný v Československu od roku 1946.

V čs. armáde bol používaný ako jednostopový dopravný prostriedok tzv. " motospojok" alebo smerníkov , tzv. " regulovčíkov ".

Bol nahradený modernejšími motocyklami JAWA.

 

Model tohto motocyklu v mierke 1:35 vyrába firmy  MMK.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom motocykli : https://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/CZK-JAWA-250/t/81336

JAWA 250 Pérák

/album/jawa-250-perak/jawa-250-perak-jpg/
/album/jawa-250-perak/zp-jpg104/
/album/jawa-250-perak/ps-jpg113/

Predloha : JAWA 250 Pérák

/album/predloha-jawa-250-perak/jawa-250-jpg/