ZIL-131 ťahač PR 11

08.09.2019 22:13

Jednu takúto zostavu už mám, tiež od Trumpetru. Teraz bude s iným trakčným vozidlom - ZIL-131.

Už som postavil dva ZIL-131, od fy ICM. Trumpeter je však o dva lewely vyššie. BRONCO som nestaval, tak nemôžem posúdiť. Stavba, zatiaľ len ťahača, bola bez problémová. Už som dokonca osadil i okná na dverách.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA