Nemecký nákladný Opel v čs.armáde

19.03.2012 23:31

Ďalší trofejný automobil z výzbroje povojnovej čs. armády - tento 3 t  4x2 nákladný automobil Opel Blitz pochádzal z výzbroje nemeckých jednotiek na území ČSR.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA