Švédsky Bofors v čs.armáde

19.10.2017 10:42

40 mm plk  Bofors , z výzbroje ČSOB,  sa v počte 6 ks dostal aj do výzbroje  povojnovej čs.armády. Model má poradové číslo 130.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA