Sd.Kfz.250 - D7 v čs.armáde

20.12.2012 10:52

Ďalším trofejným OT vo výzbroji povojnovej čs.armády bol tzv. "malý hakl" - v armáde bol označovaný ako D7. Využitie našiel ako prepravný prostriedok prieskumných družstiev. Zachované exempláre sa nachádzajú v expozíciách pamätníka SNP v Banskej Bystrici a vo Svidníku.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA