Posledné samohybné delo mojej zbierky - koristný Sd.Kfz.165 HUMMEL je hotové ...

28.01.2020 21:14

V mojej zbierke samohybiek je 105mm ShH vz.18/40N zrejme posledný exponát. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA