Pásový delostrelecký ťahač z výzbroje CIABG - LOYD Carrier Mk.II je hotový ....

14.12.2019 13:07

Dnes dokončený, britský pásový ťahač LOYD Carrier Mk.II,  ev. číslo 76081, bol ešte v rok 1950 evidovaný u 1. tankového pluku priamej podpory.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA