STEYR 270 1500A čs. armády

27.04.2012 11:46

Ďalším vozidlom , pôvodne z výzbroje nemeckého Wehrmachtu, bol STEYER 270 1500A. V 50. rokoch bol zaradené vo výzbroji čs. armády.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA