DODGE WC 51 čs.armády.

26.03.2012 16:36

Toto vozidlo do ČSR dovielzli i " svobodovci ". Terénny automobil  označovaný  ako Dodge WC-51 U.S. 3/4 t 4x4 Nosič zbraní, slangovo " dodžka ".

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA