Humber Mk.I

04.06.2014 11:37

OA Humber je hotový a uložený do vítriny k vozidlám podobného typu. Tým by sa dala kapitola obrnených automobilov používaných v čs.armáde uzavrieť. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA