Chevrolet C15A je hotový .....

22.11.2017 10:55

Malá Kanada, ergo Chevrolet C15A má pridelené poradové číslo 131. Už je uložený vo vítrine, hneď vedľa veľkej Kanady. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA