Britský 76 mm protitankový kanón - 17 lbr je hotový ....

02.12.2019 16:38

Dlhú dobu rozostavaný 76 mm ptk pochádzajúci z výzbroje CIABG od fy BRONCO je hotový.  

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA