Universal Carrier Mk.II

10.05.2012 14:15

 Univerzálny nosič - Universal Carrier  Mk.II pochádza z výzbroje Československej obrnenej brigády a prišli na  ňom z východu i príslušníci 1. Československého armádneho zboru zo Sovietskeho zväzu. V čs. armáde zostal vo výzbroji do polovice 50. rokov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA