BA-64B - ľahký kolesový obrnený automobil

06.06.2012 11:08

Dnes bol dokončený " broňevik " z výzbroje " svobodovcov BA-64B, ktorý krátky čas slúžil i v jednotkách čs.armády, NB a i PS.

Vyhľadávanie

Kontakt

Modely ČSLA