ZIS-151 PAR-3

Špeciálny automobil ZIS-151 so skriňovou nadstavbou označovaná ako ZIS-151 PAR-3 bol vyrábaný v Sovietskom zväze .

V čs. armáde bol používaný ako prívodná letecká rádiostanica pri riadení leteckej prevádzky.

Bol nahradený upravenými vozilami ZIL-157, ZIL-131.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 nevyrába žiadna firma. Model vznikol úpravou modelu ZIS-151 fy ZVEZDA.

 

Podrobnejšie informácie o skutočnom vozidle : forum.valka.cz/viewtopic.php/t/44773

Model

/album/model22/zis-151-par-3-jpg/
/album/model22/prava-strana-jpg28/
/album/model22/zadna-strana-jpg9/

Skutočné vozidlo

/album/skutocne-vozidlo14/zis-151-kung-jpg/