URAL-43203

Špeciálny automobil URAL-4320 so skriňovou nadstavbou označovaný ako URAL-43203 bol vyrábaný v Sovietskom zväze .

V ČSĽA boli  jeho skriňové  nadstavby vybavené rôznymi špeciálnymi kontrolnýmia meracíi zariadeniami, rádiostanicami a pod.

Ešte v súčasnej dobe je vo výzbroji AČR a ASR.

 

Model tohto vozidla v mierke 1:35 nevyrába žiadna firma. Model vznikol úpravou modelu automobilu URAL-4320  fy Alanger.

 

 

Model

/album/model25/ural-43203-jpg/
/album/model25/prava-strana-jpg30/
/album/model25/zadna-strana-jpg11/

Skutočné vozidlo

/album/skutocne-vozidlo17/ural-jpg/